ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 30 gadu pieredzi

Jaunumi

Augsts vērtējums Baltic Media valodu kursiem

Katra valodas kursa noslēgumā uzņēmums Baltic Media Ltd. lūdz klientus novērtēt mācību kursu, materiālus, vidi un uzņēmuma kolektīva attieksmi. Apkopojot trīs gadu garumā sniegto informāciju, uzņēmums ir gandarīts, ka katru gadu tiek saņemtas arvien labākas atsauksmes un vērtīgi ieteikumi, kā pilnveidot šo jomu. Baltic Media Ltd. kvalitātes vadītāja Anta Roga uzskata: „Tikai klienta viedoklis var būt  pietiekams pamatojums mūsu pakalpojumu un servisa attīstībai.”

Trīs gadu laikā tika aptaujāti 334 kursu dalībnieki, no kuriem 92% - 98% kursantu Baltic Media valodas kursu norisi, pasniedzējus, metodiku un kvalitāti kopumā vērtēja kā labu. 
Tas ir ļoti izcils rezultāts visā valodu kursu nozarē, kur ir dažāda kvalitātes līmeņa kursi, taču mūsu mērķis ir 100% klientu apmierinātība, jo esam profilējuši savu uzņēmumu kā augstas kvalitātes firmu, uzsver Anta Roga . 
Detalizētāks Baltic Media kursu vērtējums redzams šajās tabulās:

Valodu kursu atsauksmes - Baltic Media Ltd.

Ņemot vērā klientu ierosinājumus un atsauksmes uzņēmums Baltic Media Ltd. ir izveidojis jaunu mājas lapu, kurā ikviens var ērti pieteikties dažādiem kursiem. Esam  uzlabojuši arī mācību materiālus, telpu aprīkojumu, kā arī iekārtojuši gluži jaunas mācību telpas. Plānojam ieviest arī daudz citu uzlabojumu, kas mūsu klientiem liks sajusties īpašiem.

Valodu kursu projektu vadītāja Iveta Grīnberga saka: ”Esmu apmierināta ar pēdējo gadu laikā paveikto un pēc klientu aizpildītajām valodu kursu novērtējumu anketām secinu, ka tādi ir arī mūsu kursanti. Tas priecē un mudina turpināt strādāt, paplašinot piedāvāto svešvalodu klāstu, kā arī uzlabojot kursu kvalitāti. Mēs sekojam devīzei – nekas nav tik labs, lai tas nevarētu būt vēl labāks”.

Baltic Media Ltd. organizē angļu, vācu, krievu, lietuviešu, igauņu, zviedru, norvēģu, somu, japāņu, ķīniešu un citu valodu kursus. Sīkāku informāciju varat iegūt pie mūsu projektu vadītājiem:

Latvijā: Iveta Grīnberga, kursi@balticmedia.com, mob.: +371 29 446 845

Dati iegūti, apkopojot tikai Baltic Media Ltd. valodu kursu klientu anketas, kuras tiek aizpildītas katra kursa noslēgumā.

 

Latviešu valodas kursi ārzemniekiem

Latvian for Foreigners | Language Training

 Iveta GrÄ«nberga - latvieÅ¡u valodas kursu lektoreBaltic Media Valodu mācību centrs sadarbībā ar pieredzējušu latviešu valodas speciālisti Ivetu Grīnbergu piedāvā efektīvus latviešu valodas kursus ārzemju pilsoņiem, kuri vēlas apgūt  vienu no civilizācijas dzīvajām senākajām valodām. 

Latviešu valodas kursus veidojusi pasniedzēja Iveta Grīnberga ar vairāk nekā desmit gadu ilgu svešvalodu mācīšanas pieredzi dažādās Amerikas Savienoto Valstu universitātēs, latviešu valodas mācību grāmatu autore.

 

Kursi ir paredzēti ārzemniekiem, kuri dzīvo savās mītnes zemēs jebkurā pasaules vietā un ārzemju pilsoņiem, kuri darba vai privātu apstākļu dēļ nokļuvuši Latvijā un grib efektīvi un ātri iemācīties Latvijas pamatnācijas valodu. Lasīt vairāk šeit.

 

1 2 3