ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 30 gadu pieredzi

Baltic Media stiprina sadarbību ar Daugavpils Universitātes Humanitāro fakultāti

Veiksmīgas un ilgstošas sadarbības rezultātā, kas izveidojusies ar Ventspils Augstskolu un tās labākajiem absolventiem, Baltic Media tagad nodrošina kvalifikācijas prakses vietas arī labākajiem DU Tulkotāju studiju programmas studentiem. Sadarbība ar Daugavpils Universitātes Svešvalodu centru aizsākās 2006. gada rudenī, uzreiz pēc uzņēmuma pārstāvniecības atvēršanas Latvijas otrajā lielākajā pilsētā, kur vēsturiski ir izveidojusies spēcīga multilingvistiskā bāze, kas kalpo par pamatu kvalificētiem resursiem valodu pakalpojumu nozarē. Rūpīgi pārbaudītu, kvalificētu un pieredzējušu piegādātāju izvēle ir Baltic Mediasasniegumu un labās reputācijas pamatā un sadarbība ar augstskolām ir iespēja šo piegādātāju bāzi paplašināt, kā arī piedalīties nākotnes resursu sagatavošanā.
 
„Uzskatu, ka ir izveidojusies laba sadarbība starp DU Svešvalodu centru un Baltic MediaTulkošanas prakses laikā studentiem ir iespēja iegūt tulkošanas pieredzi dažādās valodu kombinācijās. Tehniskais nodrošinājums ir labs: datori, Trados un citas CAT programmas, datoru vārdnīcas un citi avoti”, sadarbību pozitīvi vērtē DU Tulkotāju studiju programmas direktors Aivars Dunskis.
 
2007. gada decembrī beidzās trešā DU studentu kvalifikācijas prakse. Baltic Media arī nākotnē piedāvās DU Tulkotāju studiju programmas studentiem regulāras prakses iespējas Daugavpils birojā tādejādi palīdzot nostiprināt profesionālās iemaņas, iegūt pieredzi tulkošanas projektu vadīšanā, kvalitātes nodrošināšanā un citās ar tulkošanas nozari saistītās darbībās. 
 
Attēlos: DU pārstāvji Baltic Media svētku pasākumā Daugavpilī