ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 25 gadu pieredzi

Kvalitatīvi valodu kursi - ISO 9001:2015

Valodu kursu uzņēmums Baltic Media Ltd. strādā saskaņā ar starptautiskā standarta kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 prasībām. Tā ir jau noteikta kvalitātes garantija, kas liecina, ka uzņēmumā visos līmeņos izstrādātas kvalitāti garantējošas rutīnas, darba vide, atbildības pakāpes, tiek veikts kvalitātes audits. Šī sistēma nodrošina, ka firmā visu laiku uzmanības lokā ir klienta apmierinātība, klienta prasību respektēšana un ka kvalitātes vadības sistēma tiek nepārtraukti pilnveidota.

Šī sistēma garantē kvalitāti un rezultātus.

Par katru projektu no tā sākuma līdz nodošanai klientam atbild noteikts projekta vadītājs, kurš plāno projekta norisi, izvēlas vispiemērotākos darba izpildītājus, kas atbilst uzņēmuma izvirzītajām prasībām kvalitātes jomā, nosaka reālus izpildes termiņus, atbild par kvalitātes kontroles veikšanu.

Baltic Media Ltd. izmanto tikai augsti kvalificētus pasniedzējus ar atbilstošu lingvistisko izglītību un vismaz 5 gadu pasniegšanas pieredzi, tāpēc mēs garantējam augstus rezultātus pēc kursa beigšanas.

Projekta vadītājs ir centrālā persona, kas arī informēs klientu par to, kā vislabāk panākt kvalitatīvu rezultātu, uzturot kontaktu ar klientu visā projekta laikā. 

Baltic Media Ltd. uzskata, ka kvalitāte ir pats svarīgākais līdzeklis konkurences cīņā, tādēļ uzņēmums izturas ar vislielāko nopietnību pret kvalitātes vadības sistēmas prasību ievērošanu.